Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 3,5 ΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 13/05/2020 08:49:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΒΓ1ΩΚ8-ΔΕΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών