Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ & ΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΜΑΔΑ Α & Β) ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Π-4/2020 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Π.Α.Π.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Ημ/νια: 08/05/2020 12:33:34
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΓ1ΑΩΚ8-675

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών