Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019 - ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 08/11/2019 15:22:26
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9ΗΤΥΩΚ8-ΩΑΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών