Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 08/11/2019 15:22:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 962ΕΩΚ8-ΖΛΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών