Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 - ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥΛΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 08/11/2019 15:22:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΧΡΩΚ8-30Ρ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών