Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ - ΚΑΨΙΜΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ημ/νια: 08/11/2019 14:12:02
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 9ΛΨΥΩΚ8-ΜΗΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών