Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019 ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΓΚΟΔΟΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 12:56:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΙΚΖΩΚ8-ΣΗΞ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών