Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ -ΕΚΤ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) (Ε.Π.ΠΕΡΙΦ.ΑΜΘ)
Ημ/νια: 11/09/2019 12:59:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4ΛΩΚ8-Φ5Ξ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών