Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΜΟΥΣΛΗ ΦΕΪΜΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:44:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΡΡΩΚ8-Δ1Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών