Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ - ΜΑΙΟΥ 2019 - ΚΑΒΑΤΖΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:58:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΠΑ8ΩΚ8-ΓΜΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών