Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:58:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Σ0ΣΩΚ8-ΨΧΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών