Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΜΠΑΛΑΚΤΣΗΣ ΙΩΣΗΦ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 12:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 66ΗΘΩΚ8-Ω35

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών