Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΑΤΖΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ - ΜΕΤΑΞΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑΣ - ΑΝΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ (ΕΠΑΡΧΙΑ SILE) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "CERTOUR II: FOR A BETTER MANAGEMENT" (CERTOUR II) - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημ/νια: 11/09/2019 12:17:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΕ74ΩΚ8-5ΒΟ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών