Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΔΙΔΥΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 12:17:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 69ΚΕΩΚ8-1Θ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών