Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ)
Ημ/νια: 11/09/2019 12:17:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΓΙΩΚ8-ΟΡ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών