Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΑΣΗΚΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 12:28:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦΜ6ΩΚ8-ΝΞΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών