Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:08:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΓΣ1ΩΚ8-ΓΕΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών