Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ - ΜΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:08:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ7ΝΒΩΚ8-ΞΔΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών