Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ & ΛΟΙΠΟΙ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:08:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΡΩΩΚ8-ΛΨΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών