Θέμα: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΒΕΡΓΟΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ)
Ημ/νια: 11/09/2019 11:08:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΨ3ΩΚ8-ΠΞ6

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών