Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΩΜΑΤΟΣ (ΜΙΛΙ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 620/2019) - ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 11:14:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 696ΓΩΚ8-62Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών