Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 11/09/2019 10:44:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΥΓΩΚ8-ΜΧΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών