Θέμα: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ-ΤΠΔΥ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 11/09/2019 10:44:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Π1ΓΩΚ8-35Β

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών