Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019- ΚΕΝ Α.Ε.
Ημ/νια: 11/09/2019 10:46:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΛΞΙΩΚ8-ΓΣΤ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών