Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ MAΪOΥ 2019 - GREEN SA
Ημ/νια: 11/09/2019 10:17:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΟΩ8ΩΚ8-ΑΗΧ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών