Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 15% ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 - ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
Ημ/νια: 11/09/2019 10:17:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΧΔ6ΩΚ8-ΝΣ1

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών