Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2019- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 10:17:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΒΓΟΩΚ8-Φ1Φ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών