Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 871/2019) - ΚΑΛΑΜΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ημ/νια: 11/09/2019 10:17:36
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ933ΩΚ8-80Ω

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών