Θέμα: ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 563/2019)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΔΧΤΩΚ8-ΙΣΣ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών