Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΑΠΟ 23/05/2019 ΕΩΣ 22/06/2019 (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 64ΘΡΩΚ8-3ΞΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών