Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ98ΝΩΚ8-ΑΓΙ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών