Θέμα: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ( ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ (588/2019) - OTS
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΟΘΘΩΚ8-ΛΨ0

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών