Θέμα: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ RICOH ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ Δ.ΞΑΝΘΗΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1024/2018 )
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΜΣΨΩΚ8-ΔΘΥ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών