Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΣΟΥ- ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ -ΕΚΤ (ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ) (Ε.Π.ΠΕΡΙΦ.ΑΜΘ)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:58:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑΧΥΩΚ8-ΒΘΚ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών