Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ 1414 (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 887/2019) -ΚΑΛΑΪΤΖΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΙΚΤΕΟ
Ημ/νια: 11/09/2019 10:00:11
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΣΟΗΩΚ8-2ΩΖ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών