Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ - ΦΥΤΩΡΙΟ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018
Ημ/νια: 11/09/2019 09:15:29
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΗΥ0ΩΚ8-ΥΧΠ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών