Θέμα: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ- ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ημ/νια: 11/09/2019 09:24:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΕΒΩΚ8-ΒΙΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών