Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΙΑΣΤΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 835/2019)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:24:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 7ΜΗΙΩΚ8-ΩΝΜ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών