Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ - (ΟΜΑΔΑ 1) - (ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018)
Ημ/νια: 11/09/2019 09:24:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω49ΔΩΚ8-Φ9Θ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών