Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΟΜΑΔΑ 7 - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ) - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2018 - ΠΟΥΤΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Ημ/νια: 11/09/2019 09:24:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΑ96ΩΚ8-ΤΡΑ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών