Θέμα: ΜΙΣΘΩΜΑ ΑΠΟ 06-06-2019 ΕΩΣ 30-06-2019 ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΚΗΣ - ΧΑΤΖΗΟΣΜΑΝ ΧΑΣΑΝ
Ημ/νια: 10/09/2019 11:36:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6ΗΤΟΩΚ8-ΚΝΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών