Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ (ΑΠΟΦ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 550/6246/12-03-2019) ΝΟΥΛΗΣ Α.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2019 11:36:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΕΧΩΚ8-ΝΣ7

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών