Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ - (2η ΕΝΤΟΛΗ) - ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημ/νια: 10/09/2019 11:17:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΨΦ4ΘΩΚ8-ΦΞ2

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών