Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΕΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019 & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ , ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΠΑΡ/ΣΗ 15% ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΑΠΟ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2019
Ημ/νια: 10/09/2019 11:24:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω66ΙΩΚ8-ΘΦΕ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών