Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 15% ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΜAΡΤΙΟΥ 2019- VOLTON Α.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2019 11:28:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: 6Ω5ΤΩΚ8-ΠΡΘ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών