Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΩΝ ΤΗΝ 24/07/2019
Ημ/νια: 10/09/2019 11:28:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ω3ΔΕΩΚ8-ΩΣΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών