Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΑΠΟ ΤΑΠ ΥΠΕΡ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019- ΚΕΝ Α.Ε.
Ημ/νια: 10/09/2019 11:28:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΤΚΡΩΚ8-ΝΔΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών