Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ,ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΤΑΠ, ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 15% ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΑΠ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΚΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 - GREEN SA
Ημ/νια: 10/09/2019 11:28:57
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: Ψ3ΚΡΩΚ8-ΡΥΒ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών