Θέμα: ΜΕΛΕΤΗ - (2η ΕΝΤΟΛΗ) - ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 4ου ΓΕΛ ΞΑΝΘΗΣ (ΣΑΤΑ) - ΗΛΙΔΑ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:48:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΛΦ6ΩΚ8-2ΧΡ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών