Θέμα: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΥ 8732 - ΟΜΑΔΑ 7 - (ΑΠΟΦ.ΔΗΜΑΡΧΟΥ 887/2019) -ΚΑΛΑΪΤΖΗ Μ.Ε.Π.Ε. ΙΚΤΕΟ
Ημ/νια: 10/09/2019 10:48:25
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΔΑ: ΩΔ30ΩΚ8-ΥΗΨ

Δείτε στη Δι@ύγεια την απόφαση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών